NEWS

Stay up to date with the latest news on energy innovation! We post regularly on topics such as: energy efficiency in industies and buildings, renewable energy generation, energy storage, energy infrastructure and mobility and transportation and more.

WIN

APPLY NOW FOR CLEAN-TECH ACCELERATOR PROGRAMS IN INDIA OR INDONESIA

APPLY NOW FOR CLEAN-TECH ACCELERATOR PROGRAMS IN INDIA OR INDONESIA

Business Sweden in collaboration with the Swedish Energy Agency presents the green-tech initiative. Connect with future customers in India and Indonesia – sign up for the accelerator programs for clean-tech companies. Limited number of seats for 2020 now available!

Do you have the clean-tech solution that will break new ground in India or Indonesia? Accelerator programs The India Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA) and Business Accelerator Program Indonesia ( BAPI) give you the springboard to Asia.

The programs are free of charge. The deadline for registration is January 24th 2020. For detailed information about the programs, dates and much more visit Business Sweden’s website.

THANK YOU FOR YOUR FANTASTIC CONTRIBUTIONS TO THE WIN ENERGY MEETING

THANK YOU FOR YOUR FANTASTIC CONTRIBUTIONS TO THE WIN ENERGY MEETING

On December 5th 2019 Kraftringen hosted an inspiring WIN Energy Meeting where new innovations and technologies related to  ‘’The transition to renewable energy — new opportunities and challenges’’ were discussed. We would like to thank all participants and speakers for their insightful merits in the topic of renewable energy.

Special thanks to Örtoftaverket / Kraftringen for hosting us at their wonderful premises and for providing a study tour of Örtoftaverket.

See you at the next WIN Water & WIN Energy meeting on February 6th 2020 at Medicon Village in Lund!

UNOPS Global Innovation Challenge recently launched!

UNOPS Global Innovation Challenge recently launched!

The newly launched UNOPS Global Innovation Centre located in Lund’s Ideon Science Park has officially introduced its first UNOPS Global Innovation Challenge, which is calling on innovators and entrepreneurs to identify solutions for building climate resilient infrastructure, which could be used to help communities prepare for, and adapt to, the challenges posed by climate change.

For more information about the challenge, click here. The deadline for submissions is Feb 22, 2020, 24:00 (CET). You can register for the challenge here.

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

Lund den 8 maj 2019

WIN växer med fler medlemmar, samarbeten och projekt. Nu knoppas organisationen av och skapar ett eget bolag som ska fortsätta att fokusera på att öka utvecklingstakten och skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå FNs hållbarhetsmål.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher. Exempel på framgångsrika innovationsbolag som vuxit genom samverkan i WIN är Watersprint, Orbital Systems och Carex of Sweden.

Som ett led i sin expansion knoppas WIN av från Ideon Open AB till ett eget bolag och kommer även fortsatt att ledas av Maria Sätherström Lantz. Uppdraget och verksamheterna i WIN kommer att rulla på oförändrade, men formellt fristående från Ideon Open AB.

– Vi är stolta över den fantastiska plattform vi byggt upp och hur vi påskyndar utvecklingstakten inom viktiga områden. Vi arbetar med att få ut innovationer på marknaden och är en visionär verkstad som skapar möjligheter både vad gäller det som finns i dag och det som kommer att vara möjligt i framtiden. Avknoppningen lägger basen för vår fortsatta expansion, säger Maria Sätherström Lantz, vd för WIN.

– WIN-konceptet har sedan det startades inom Ideon Open utvecklats till ett framgångsrikt sätt att stödja innovationsbolag och är nu redo för nästa steg. Genom avknoppningen från Ideon Open kan WIN-teamet fokusera till hundra procent på att skala upp konceptet, säger Arne Hansson, vd på Ideon Open.

”Tid till marknad” är den främsta utmaningen för nystartade bolag och det adresserar WIN genom att i sina aktiviteter aktivt föra samman beslutsfattarna i det stora och det lilla företaget/organisationen. Genom att också arbeta branschvis ökar sannolikheten för affärer rejält, vilket WIN-medlemmarna bekräftar. Detta har lett till kommersiell framgång och uppnådda mål för många bolag och organisationer.

För frågor kontakta;

Maria Sätherström Lantz, VD WIN, 0709-999 774, maria@win.ideon.se

Arne Hansson, VD Ideon Open AB, 0703-194740, arne.hansson@ideonopen.se


OM WIN

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WINs marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy.

Se mer på: www.winwater.se, www.winguard.se, www.winenergy.nu

OM IDEON OPEN AB

Ideon Open AB är en del av Ideon Science Park och stödjer industrin med tjänster och arbetsmetoder baserade på öppen innovation och entreprenöriella metoder. Ideon Open ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter. Ideon Open driver affärsutveckling genom ASSIGNMENTS – utmaningsdrivna innovationsuppdrag som skräddarsys för varje klient – och BEYOND – en kollaborativ företagsaccelerator för bolag som vill utveckla disruptiva affärer i högt tempo.

Se mer på: www.ideonopen.com, www.ideon.se

New innovation competition seeks world’s best mobility solutions!

New innovation competition seeks world’s best mobility solutions!

Inviting the world’s most progressive innovators and organizations to take part in unlocking the potential of sustainable mobility services

The Sustainable Mobility Challenge will award a total of €150.000 and additional funding allocated for accelerated market introduction to innovative, scalable and sustainable mobility services. Register now through 26 February 2019.

Learn more, register and apply at: https://mobility.challengefrom.se

The competition is organized by A Challenge from Sweden, an initiative by the Swedish Energy Agency aimed at reducing carbon emissions and helping to bring about a fossil-free transport sector at the latest by 2045.

If you have any questions or need assistance, please email: questions@challengefrom.se

New innovation competition seeks world’s best mobility solutions!

Here are all the WIN Energy meetings of 2019 – save the dates!

Mark your calender for the coming WIN Energy meetings during 2019!

  • March 14th
  • May 16th
  • September 12th (The WIN-WIN Meeting)
  • Deceber 5th

Invitation with location, venue and agenda will be sent out by email as usual to the WIN Energy network. See you there!

If you are not a member and curious about our events, please contact our Event Manager Selina Voss: selina.voss@win.ideon.se.

Next event

Follow the news

Stay up to date with the latest news on energy innovation!